Parengti sumažintos apimties detaliojo plano projekto N. Vilnios sen. Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (reg. Nr. T00055415) sprendinių koregavimo sklype Linksmojoje g. 5 projekto sprendiniai

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00055415) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO PROJEKTO

 

Informuojame apie parengtus „Sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (reg. Nr. T00055415) sprendinių koregavimo sklype Linksmojoje g. 5″ projekto sprendinius.

Planuojama teritorija: sklypas Linksmoji g. 5, Vilnius; sklypo plotas – 0,3940 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. A30-2892/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo inicijuoti sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje sprendinių koregavimą sklype Linksmojoje g. 5“, planavimo darbų programa, 2019 m. sausio 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-7/19(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1889V „Dėl sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje tvirtinimo“ patvirtinto sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (registro Nr. T00055415) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Linksmojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0064:91), kuris buvo suformuotas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1494V „Dėl sklypo Linksmoji g. 5 ribų ir ploto nustatymo“, nustatant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 219 7913.

Planavimo iniciatorius: UAB „Tuvlita“, į. k. 110584095, Lentvario g. 7, Vilnius, ir UAB „KLION“, į. k. 186012296, Birbynių g. 4A, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, atliekant papildomas viešinimo procedūras pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2019-01-25 sąlygas Nr. REG94592.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti
Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose (Gerovės g. 1, Vilnius) darbo valandomis nuo 2019 m. kovo 7 d. iki 2019 m kovo 21 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje (Maironio g. 11, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-18-638. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt. sma_dp_linksmoji5_spr_pagrindinis-brezinys

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 22 d., 17.00 val., detaliojo plano organizatoriaus – Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-638) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.