Parengti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano koregavimo sprendiniai sklypuose Lauksargio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0013:347) ir Lauksargio g. 39B (kadastro Nr. 0101/0013:397)

Planuojama teritorija Lauksargio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0013:347) ir Lauksargio g. 39B (kadastro Nr. 0101/0013:397), Antakalnio seniūnija
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-08 įsakymu Nr. 30-2686, 2018-08-08 planavimo darbų programa, 2018-09-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-69
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius Ramunė Dudarevičienė ir UAB “Volberna”
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2018-11-05 iki 2018-11-18 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 9817868
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas lauksargio-brezinys
El. pašto adresas daiva@archd.lt
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius