Parengti Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniai

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJOS PRIE SKLYPO JOČIONIŲ G. 53A SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Konstitucijos pr. 3, LT- 09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2641, el. paštas [email protected].
Plano iniciatorius ir plano rengėjas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, Tel. +370 620 65856, el. paštas [email protected] www.vkj.lt.

Specialiojo plano pavadinimas – Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu
Specialiojo plano tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti geležinkelio privažiuojamųjų kelių, inžinerinių komunikacijų tinklų koridorius, žemės sklypus vagonų svėrimo svarstyklėms ir kitą reikalingą infrastruktūrą, miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.
Specialiojo plano pagrindas – Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų pripažinimo Valstybei svarbiais ekonominiais projektais“; Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 01 09 sprendimas 1-1898, teritorijų planavimo dokumento inicijavimo sutartis 2019 03 18 Nr. A615-17/19.
Specialiojo plano lygmuo – vietovės.
Planavimo objektas – Susisiekimo komunikacijos ir jų dalys 3,2167 ha teritorijoje (valstybinėje žemėje) Vilniaus m. Panerių seniūnijoje ties Jočionių g. 53A.

Informuojame, kad vadovaujantis planavimo darbų programa (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-449/19) specialiojo plano koncepcija nebuvo rengiama. Specialiojo plano rengimo etapo stadijos apjungtos.

Informuojame, kad Planavimo organizatorius, vadovaudamasi SPAV atrankos subjektų išvadomis dėl specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslingumo, nusprendė nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos. Sprendimas 2019 m. gegužės 29 d. Nr. A51-50417/19(3.3.16.1E-EM4) kartu su SPAV atrankos subjektų išvadomis ir SPAV atrankos dokumentu paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Norinčius susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių (ankščiau nurodytais kontaktais).

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 40 punktu specialiojo plano viešinimui taikoma supaprastinta tvarka. 

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu  galima nuo 2019 m. birželio 26 d. iki 2019 m. liepos 10 d. imtinai pas specialiojo plano iniciatorių aukščiau nurodytais kontaktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo iniciatoriui teikiami raštu (aukščiau nurodytu adresu), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su parengtu dokumentu laikotarpio pabaigos. Pasiūlymo teikėjas planavimo organizatoriaus atsakymą gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.