Parengti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano koregavimo spreniniai sklype Smilgų g. 2 inicijavimo pagrindu

Informuojame Jus, kad yra parengtas Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 2 inicijavimo pagrindu, kurio tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1282 kv. m ploto žemės sklypas Smilgų g. 2, kadastro Nr. 0101/0012:426, Antakalnio seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-06-08 įsakymas Nr. A30-1580/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 2 inicijavimo pagrindu“, 2020-06-08 įsakymu Nr. A30-1580/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-02-17 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-15/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 2 inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: M.K

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-06-18 iki 2021-07-02 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-97), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu), Antakalnio seniūnijos informacinėje lentoje ir/ar Antakalnio seniūnijos tinklalapyje bei sušvelninus ir/ar panaikinus karantino apribojimus AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-97) iki 2021-07-02. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA: Pagrindinis+brezinys+2021-05-31