Parengti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje keitimo sprendiniai

RENGIAMAS UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 36, NR. 37 IR ŠALIA ESANČIOJE APIE 1 HA PLOTO TERITORIJOJE KEITIMAS

 

 

Informuojame, kad parengti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje keitimo sprendiniai

 

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Upėtakių g. Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0068:1172, 0101/0068:1006 ir Nr. 0101/0068:1042), sklypai Ungurių g. 24 ir 22 Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ir greta esanti teritorija.

 

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. paštas savivaldybė@vilnius.lt. Kontaktinis asmuo – Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio Vakarinės teritorijos poskyrio patarėjas E. Dedūra, tel. (8-5) 211 2526, el. paštas [email protected]

 

Planavimo iniciatoriai: I. S., A. T., N. T., S.R. B., R. B., J. M, G. B. P. ir A.L.

 

Detaliojo plano keitimo rengėjas: projekto vadovė Asta Kazlaitė (atestato Nr. A 1459), individualios veiklos pažymos Nr. 848083, T. Ševčenkos g. 20-7, 03111 Vilnius, tel. 8 610 37509, el. paštas [email protected]

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-11-12 įsakymas Nr. A30-2508/18(2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo keisti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje inicijavimo pagrindu”. 2019-01-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-6/19 (2.15.1.7-TD2).

 

Planavimo uždaviniai: Pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Papildomi planavimo uždaviniai: Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: bendra.

 

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2021-01-11 iki 2021-01-27 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-584), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Nuotoliniu būdu informaciją teikia projekto vadovė Asta Kazlaitė, tel. 8 610 37509, el. paštas [email protected].

Bukčiai_pagrindinis_brėžinys

Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija: detaliojo plano pagrindinis brėžinys nuo 2021-01-11 iki 2021-01-27 imtinai bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje sveitainėje www.vilnius.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-584) ir Lazdynų seniūnijos lauko skelbimų lentoje, esančioje priešais seniūnijos pastatą, Erfurto g. 29, 04220 Vilnius.

 

Karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir seniūnijos patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas supažindinimas su detaliuoju planu bei vieša ekspozicija vykdomi organizatoriaus interneto sveitainėje, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Lazdynų seniūnijos lauko skelbimų lentoje. Viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu.

 

Viešas svarstymas vyks 2021 m. sausio 28 d. 17:00 val.

 

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/3487585332?pwd=Z2VESFFkUkJXb1l1TS9lUk9pTU9QQT09

Meeting ID: 348 758 5332

Passcode: 918869

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) detaliojo plano rengėjui, o taip pat ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą detaliojo plano sprendinių keitimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus, jei tokie teikiami.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

PV Asta Kazlaitė