Parengti Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendiniai

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2019 m. lapkričio mėn. 12d. Nr. A30-2288/19 Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detalųjį planą iniciavimo pagrindu“ pradedamas rengti detalusis planas.

Planavimo iniciatorius: T. M.

Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“

Planavimo tikslai: Rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje (visas plotas – 6,6 ha) detalųjį planą: pakeisti sklypo ribas ir plotą, numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimą, suformuoti sklypus,nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdus, užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nagrinėjamos bei aplinkinių teritorijų detaliojo plano koncepciją (sprendimo Nr. 1-467), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi (Nr. A615-89/19) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu (Nr. A30-2288/19).

 

Planavimo terminai: 2019-09 iki 2021-09.

Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020-11-04 iki 2020-11-19 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR.  K-VT-13-19-614), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis 10 – 12, nuo 14-16 val. (iš anksto susitarus  telefonu 37061454160, el.paštu – [email protected])  ir Žirmūnų seniūnijoje adresu: Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius.

pagr.brėžinys su schema

Viešas susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 4A Vilniuje š. m. lapkričio 19d. 17:00. Planuojama kartu vykdyti ir video transliaciją youtube platformoje – https://youtu.be/zNs5-_QaelE (transliacijos metu pastabos ir komentarai galimi tik raštu). Dėl susiklosčiusios situacijos prieš atvykstant ir dalyvavimui prašome užsiregistruoti telefonu +37061454160, el.paštu – [email protected].

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas: [email protected], [email protected]. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

 

 

Planavimo iniciatoriaus įgaliotas asmuo, projektų vadovas

Mindaugas Žvinys (A1583) ________________

Planuojama teritorija Sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detalusis planas inicijavimo pagrindu
Dokumento rengimo pagrindas Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.REG123533; 2019-11-12)
Organizatorius UAB „MŽ projektai“, Konstitucijos pr.4A, Vilnius, [email protected], PV Mindaugas Žvinys
Iniciatorius T.M.
Rengėjas UAB „MŽ projektai“, PV Mindaugas Žvinys
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020-11-04 iki 2020-11-19 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-13-19-614), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis 10 – 12, nuo 14-16 val. ir Žirmūnų seniūnijoje adresu: Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius.

pagrindinis brėžinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 4A Vilniuje š. m. lapkričio 19d. 17:00. Planuojama kartu vykdyti ir video transliaciją youtube platformoje – https://youtu.be/zNs5-_QaelE (transliacijos metu pastabos ir komentarai galimi tik raštu). Dėl susiklosčiusios situacijos prieš atvykstant ir dalyvavimui prašome užsiregistruoti telefonu 37061454160, el.paštu – [email protected].
El. pašto adresas [email protected]
Paslaugos gavėjo adresas Konstitucijos pr.4A, Vilnius

 

Aiškinamasis+raštas