Parengti žemės sklypų Urėdų g. 42 ir 44, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektai

Parengti žemės sklypų Urėdų g. 42 ir 44, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektai.

Rengimo pagrindas- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymas Nr. 30-3153 „Dėl žemės sklypo Urėdų g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ ir 2014-11-21 įsakymas Nr. 30-3497 „Dėl žemės sklypo Urėdų g. 44 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto rengėjas Marius Umbrasas, Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel. +370 678 12171, el. paštas: [email protected]. Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-05-15 iki 2014-05-29.