Parengtos detaliųjų planų korektūros 1.sklypuose Juodupio g. 152, Juodupio g. 154, Juodupio g. 156, ir Juodupio g. 158; 2. sklypuose Juodupio 90, Juodupio 114 ir Juodupio 126, Nemėžio k., N.Vilnios sen.

INFORMACIJA APIE PARENGTUS DETALIŲJŲ PLANŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMUS

Informuojame, kad yra: 1) parengtos detaliųjų planų korektūros “Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 152, Juodupio g. 154, Juodupio g. 156, ir Juodupio g. 158 (pagal detaliojo plano brėžinį sklypuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5“ bei 2) “Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2919) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio 90, Juodupio 114 ir Juodupio 126 (pagal detaliojo plano brėžinį sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 4)“.

Detaliųjų planų korektūrų rengimo pagrindas: 2015 m. gegužės 20 d. ir 2015 m. birželio 11 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės ir direktorės pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įsakymai: 1) Nr. 30- 1820 ir 2) Nr. A30-1540 “dėl leidimo inicijuoti detaliųjų planų sprendinių korektūras“, 2015 m. rugsėjo 4 d. “’Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartys“ : 1) Nr. A72-1018/15(3.1.36-AD4) ir 2) Nr. A72-1019/15(3.1.36-AD4) bei 2015 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento “Teritorijų planavimo sąlygos“ : 1) Nr. 620 – 44 /15-(2.15.1.21-MP2) ir 2) Nr. 620 – 43/15-(2.15.1.21-MP2).

Detaliųjų planų korektūrų organizatorius – Vilniaus savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Detaliųjų planų korektūrų iniciatorius – Arvydas Padleckas (Pilies g. 19-3, Vilnius), tel. Nr. 8 698 08200, el. p. arvpad@gmail.com

Detaliųjų planų korektūrų rengėjas – UAB “ADS projektai“ (Lazdynėlių g. 8 – 7, Vilnius), tel. Nr. 8 679 15810, el. p. info@adsprojektai.lt

Projekto vadovas – Vidas Vaksmanas (kvalifikacijos atrestato Nr. ATP1714).

Planuojama teritorija: 1) 0,4949 ha sklypas Juodupio g. 152 (kad. Nr. 0101/0158:1775), 0,4536 ha sklypas Juodupio g. (kad. Nr. 0101/0158:1777), 0,5691 ha sklypas Juodupio g. 156 (kad. Nr. 0101/0158:1778) ir 0,8375 ha sklypas Juodupio g. 158 (kad. Nr. 0101/0158:1781), Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos bei 2) 1,2424 ha sklypas Juodupio g. 90 (kad. Nr. 0101/0158:1743), 1,7768 ha sklypas Juodupio g. 114 (kad. Nr. 0101/0158:1744) ir 1,1758 ha sklypas Juodupio g. 126 (kad. Nr. 0101/0158:1746), (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyenamųjų pastatų teritorijos), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

Detaliųjų planų korektūrų uždaviniai: 1) “Atlikti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą, padalijant sklypus Juodupio 152 (kad. Nr. 0101/0158:1772), Juodupio 154 (kad. Nr. 0101/0158:1777), Juodupio 156 (kad. Nr. 0101/0158:1778) ir Juodupio 158 (kad. Nr. 0101/0158:1781) ir nustant skypų vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatyatamo tipą, vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais“ bei 2) “Atlikti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo planano (reg. Nr. 2919), kurio koregavimas buvo patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 30-3768 “Dėl sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių sklypuose Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), padalijant sklypus Juodupio g. 90 (kad. Nr. 0101/0158:1743), Juodupio g. 114 (kad. Nr. 0101/0158:1744) ir Juodupio g. 126 (kad. Nr. 0101/0158:1746), nustant galimus skypų naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais“.

Detaliųjų planų korektūromis siekiama kontekstualumo su aplinkiniu esamu ir perspektyviniu užstatymu.

Su detaliųjų planų korektūrų sprendiniais nuo 2016 m. vasario 14 d., 20-ies darbo dienų laikotarpyje, galima susipažinti detaliųjų planų korektūrų rengėjo UAB “ADS projektai“ biuro patalpose bei Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose esančioje skelbimų lentoje. Pageidaujant išsamesnės informacijos apie detaliųjų planų korektūrų sprendinius, informacija teikiama telefonu suderinus laiką su detaliųjų planų korektūrų rengėju.

Galimos pastabos, pageidavimai ir skundai teikiami raštu detaliųjų planų korektūrų rengėjui bei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms valstybinėms institucijoms.