Parengtras sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano sklypo Nr. 1 Skersinės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0004:28) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

 

RENGIAMAS SKLYPO SKERSINĖS G. 15 DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00058768), PATVIRTINTO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMU NR. 30-535 „DĖL SKLYPO SKERSINĖS G. 15 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“, SKLYPO NR. 1 SKERSINĖS G. 15 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

 

Detaliojo plano pagrindas: 2019-12-11 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-2601/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano sklypo Nr. 1 Skersinės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0004:28) sprendinių koregavimą“ ir 2019-12-11 planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2020-04-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-24/20;

Detaliojo plano koregavimo tikslas: padalinti sklypą į 6 (šešis) sklypus, patikslinti sklypų užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (85) 2112750, elektroninis paštas: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. S.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: [email protected], projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-10-12 iki 2020-10-23 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-687) ir Verkių  seniūnijos skelbimų lentoje adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112911.

DP PB Skersinės

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-687)  visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.