Pasikeitė pradėto rengti Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detaliojo plano tikslai ir uždaviniai

INFORMACIJA APIE PASIKEITUSIUS PRADĖTO RENGTI APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE ŠIAURĖS GATVĖS, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO TIKSLUS IR UŽDAVINIUS BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU NAUJAIS SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pasikeitė pradėto rengti Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detaliojo plano tikslai ir uždaviniai.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2702 „Dėl Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės detaliojo plano rengimo“, panaikinantis 2013 m. spalio 23 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2261 „Dėl pavedimo organizuoti apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a., tel. 2112198.

Detaliojo plano rengimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos (I2), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), atskirųjų želdynų teritorijos (E) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui ir naudojimui bei želdynų plėtrai.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Organizatoriui arba Rengėjui.