Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96)

 

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96).
Planuojama teritorija, plotas: 1 ha teritorija. Sklypas Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96.
Nagrinėjama teritorija: 0,6 ha, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas, 2022-04-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1540/22 “ Dėl leidimo inicijuoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro nr. 0101/0015:96)” ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2022-04-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-66/22.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96): nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal
pridedamą miesto plano ištrauką).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Planavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: [email protected], mob. telefonas: 8 699 79001.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-10-12 iki 2022-10-25 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-363), Vilniaus savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. ir Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje adresu Žemynos g. 1, LT-06126, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 211 2960, elektroninis paštas: [email protected].
Vieša ekspozicija vyks nuo 2022-10-12 iki 2022-10-25 imtinai, iš anksto susitarus mob. telefonu 8699 79001.
Viešasis svarstymas įvyks 2022-10-26 11.00 val. planavimo rengėjo patalpose adresu Šeimyniškių g. 23, 7 kab. (II aukštas).
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-13-22-363) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AR-Sprendiniai-Just154+2022-10-04

Justiniskiu+154_DP_+PB_2022_10_04

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ