Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250)

 

Informuojame apie rengiamą Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (reg. Nr. T00055382) sprendinių koregavimą sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (reg. Nr. T00055382) sprendinių koregavimas sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) K-VT-13-22-321
Planuojama teritorija, plotas: 1,0000 ha ploto žemės sklypas Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250, Pašilaičių seniūnijoje, Vilniuje. Nagrinėjama platesnė 4,7 ha galimą numatomų sprendinių įtaką patirianti teritorija.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A30-703/22 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 35 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m balandžio 6 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/22.
Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (registro Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) tekstinį reglamentą Nr. 36 teritorijos daliai taikyti sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informacija teikiama el. p. [email protected], el. p. [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m. sausio 9 d. iki 2023 m. sausio 20 d. imtinai galima susipažinti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected].
Viešas svarstymas vyks: 2023 m. sausio 23 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 868 4894 8400, slaptažodis: 090268):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-GhqjMuGtQkgFkervxhjXm6SPInD3lH
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

SMA_Justiniskiu+136_SPR_Aiskinamasis+rastas

SMA_Justiniskiu+136_SPR_Pagrindinis+brezinys

SMA_Justiniskiu+136_SPR_Susisiekimo+komunikaciju+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ