Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206) inicijavimo sutarties pagrindu

Visuomenės informavimas apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 835) sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planuojama teritorija: Sklypai Vilniuje ties Grigalaukio g. (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206).

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo ir komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių bei atskirųjų želdynų teritorijos, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą sujungiant esamus žemės sklypus ir juos padalinti į keturis, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected].

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: darbo valandomis nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 projekto rengėjo patalpose UAB „Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected] ir Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius, [email protected], +37061526074, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: darbo valandomis nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 projekto rengėjo patalpose UAB „Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected] ir Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius, [email protected], +37061526074, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei tpdris.lt K-VT-13-22-113.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Iki 2023-06-16 imtinai projekto rengėjui, planavimo organizatoriui ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešojo svarstymo pabaigos (TPD Nr. K-VT-13-22-113), planavimo organizatoriui.

*Informacija apie SAPV: nereikalingas.

Nuoroda:

Sprendiniai

Aiskinrastis sprendiniai_2023-05-29