Pateikiama informacija apie Žemės sklypo, esančio Ateities g. 31, Vilniuje detaliojo plano atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

INFORMACIJA

apie Žemės sklypo, esančio Ateities g. 31, Vilniuje detaliojo plano atrankos išvadą

dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Stiebas“, Ateities g. 21, Vilnius, tel.: +370620 66000.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Žemės sklypo, esančio Ateities g. 31, Vilniuje detalusis planas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ateities g. 31, Vilnius

4. Planuojamos ūkinės veiklos vertinimo atrankos rezultatas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, kad žemės sklypo, esančio Ateities g. 31, Vilniuje detaliąjam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas (2015-06-02, rašto Nr.(38-18)-VR-1.7-804).

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Stiebas“, Ateities g. 21, Vilnius, tel.: +370620 66000(20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: UAB „Stiebas“, Ateities g. 21, Vilnius, tel.: +370620 66000(20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: +370 62074830; UAB „Stiebas“, Ateities g. 21 (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).