Pateikta informacija apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98 ir Nr. 99 sprendinių koregavimą

Planuojama teritorija

Apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliajame plane suprojektuoti žemės sklypai Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98, Nr. 99, patenkantys į žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0101:572.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A30-2016 „Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98, Nr. 99 sprendinių koregavimą“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Iniciatorius Daniel Žemčugov, Ivan Žemčugov.
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, el.p. [email protected]. PV Tadas Markilevičius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-06-06 iki 2018-06-20 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas [email protected]
Paslaugos gavėjo adresas

Skelbimo tekstą žiūrėti čia

Brėžinį žiūrėti čia