Patvirtintas 1,7 (vieno ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1,7 HA TERITORIJOS TARP PERGALĖS IR DŽIAUGSMO GATVIŲ

DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio    16 d.   Nr.  A30-2672/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG125137:

  1. T v i r t i n u apie 1,7 (vieno ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detalųjį planą ir jo sprendinius (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-200). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                  pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut