PATVIRTINTAS 99,6 HA TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE SADŪNIŠKIŲ G. 31

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL 99,6 HA TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SADŪNIŠKIŲ G. 31 TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu
Nr. 1-1029 „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 99,6 ha teritorijos buvusiame Pupojų kaime, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00059904) sprendinių koregavimą sklype Sadūniškių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0151:1032): pakeisti statybos zoną ir statybos ribas pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Saduniskiu 31