Patvirtintas apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Gulbinėlių g. 48H

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 18,4 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 68 (GULBINĖLIŲ G. 48H, KADASTRO NR. 0101/0101:208) STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario  12  d.   Nr. A30-325/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro     Nr. T00060382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 68 (Gulbinėlių g. 48H, kadastro Nr. 0101/0101:208) statybos zoną ir ribą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinis brėžinys Gulb.+48H

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut