Patvirtintas apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078249) sprendinių koregavimas apie 4,9 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos  29 d.   Nr. A30-2023/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. liepos 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG147164:

  1. T v i r t i n u apie 26,9 (dvidešimt šešių ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078249) sprendinių koregavimą apie 4,9 (keturių ir devynių dešimtųjų) ha teritorijoje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-200). Pagrindinis brėžinys ir sprendinių aprašomoji lentelė pridedami (2 lapai).                                                                                                          pagrindinio+brėžinio+sprendinių+aprašomoji+lentelė                                                                                                                                                         DP+koregavimo+pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut