Patvirtintas apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas (ištaisius techninę klaidą) sklype Rūtenių g. 11(kadastro Nr. 0101/0165:1606)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO) SKLYPE NR. 109 TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio   4  d.   Nr. 30-1267/20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis,

tvirtinu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu         Nr. 1-324 „Dėl apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078249) sprendinių koregavimą taisant techninę klaidą (neteisingai apskaičiuotą leistiną statinio aukščio altitudę) sklype Nr. 109 (kadastro       Nr. 0101/0165:1606) Rūtenių g. 11 – pakeičiant iš 165,00 m į 171,00 m.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis