Patvirtintas apie 29,6 (dvidešimt devynių ir šešių dešimtųjų) ha ir 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (registroNr. T00069595) koregavimas sklype J. Juškytės g. 21

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR STRIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE J. JUŠKYTĖS G. 21 TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo   30 d.   Nr. A30-1923/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu
Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 29,6 (dvidešimt devynių ir šešių dešimtųjų) ha ir 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (registroNr. T00069595) koregavimą sklype J. Juškytės g. 21: pakeisti statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brėžinys_J.+Juškytės+g.+21

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut