PATVIRTINTAS APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR SRTIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 121 (J. JUŠKYTĖS G. 11, KADASTRO NR. 0101/0063:444) IR NR. 122 (J. JUŠKYTĖS G. 9, KADASTRO NR. 0101/0063:177) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR SRTIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 121 (J. JUŠKYTĖS G. 11, KADASTRO NR. 0101/0063:444) IR NR. 122 (J. JUŠKYTĖS G. 9, KADASTRO NR. 0101/0063:177) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu
Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 121 (J. Juškytės g. 11, kadastro Nr. 0101/0063:444) ir Nr. 122 (J. Juškytės g. 9, kadastro
Nr. 0101/0063:177): pakeisti statinių statybos zoną, statinių statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Juskytes 9