Patvirtintas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Bulgarų g. 32

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS G. IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO ĮVAŽIAVIMO, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO SKLYPE NR. 117 (BULGARŲ G. 32, KADASTRO  NR. 0101/0158:2081)

 

2019 m. gruodžio   23  d.   Nr. A30-2775/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu  Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimą, keičiant įvažiavimo vietą, statinių statybos zoną ir ribą sklype Nr. 117 Bulgarų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0158:2081) pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

_Sklypo_sutvarkymo+planas__Bulgaru_32

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut