Patvirtintas apie 30 ha teritorijos  tarp Ašmenėlės  ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lukšinės g. 38A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO SKLYPE LUKŠINĖS G. 38A TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio  10 d.   Nr. A30-2892/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos  tarp Ašmenėlės  ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą sklype Lukšinės g. 38A keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Lukšinės+der.+Brėžinys1-1

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut