Patvirtintas apie 30,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078599) sprendinių koregavimas sklypuose Jūžintų g.19, Jūžintų 21 ir Jūžintų 27

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 31 (JŪŽINTŲ G. 27, KADASTRO NR. 0101/0101:2057), NR. 33 (JŪŽINTŲ G. 21, KADASTRO NR. 0101/0101:2055) IR NR. 35 (JŪŽINTŲ G. 19, KADASTRO NR. 0101/0101:2053) STATYBOS ZONŲ, RIBŲ, SERVITUTŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ĮVAŽIAVIMO) VIETOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio  27 d.   Nr.   A30-2459/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 30,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro     Nr. T00078599), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-401 „Dėl apie 30,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypų Nr. 31 (Jūžintų g. 27, kadastro Nr. 0101/0101:2057), Nr. 33 (Jūžintų g. 21, kadastro Nr. 0101/0101:2055) ir Nr. 35 (Jūžintų g. 19, kadastro Nr. 0101/0101:2053) statybos zoną ir ribą, servitutus ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo) vietą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Pastaba: brėžinys pašalintas, nes jame yra neskelbtinų asmens duomenų