Patvirtintas apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano koregavimas pertvarkytuose sklypuose Ancevičiaus g. 58 ir 60

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 4,5 HA TERITORIJOS ŠALIA VISORIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPŲ P. ANCEVIČIAUS G. 58 IR 60 PERDALIJIMO PROJEKTU, SKLYPO NR. 43 (P. ANCEVIČIAUS G. 58) IR SKLYPO NR. 44

(P. ANCEVIČIAUS G. 60) STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos  30 d.   Nr. A30-2030/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano (registro  Nr. T00080544), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A30-2551 „Dėl apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A30-1115/19 ,,Dėl žemės sklypų P. Ancevičiaus g. 58 ir 60 perdalijimo projekto tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 43 (P. Ancevičiaus g. 58) ir sklypo Nr. 44 (P. Ancevičiaus g. 60) statybos zoną ir ribą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Anceviciaus_58_brezinys+Visor.

Anceviciaus_60_brezinys+4,5+ha+Visor.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut