Patvirtintas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro     Nr. T00069443) sprendinių koregavimas sklype Švarno g. 78

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 122 (ŠVARNO G. 78, KADASTRO NR. 0101/0101:2424)

STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio  2 d.   Nr. A30-2500/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro     Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 „Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 122 (Švarno g. 78, kadastro Nr. 0101/0101:2424) statybos zoną ir ribą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Švarno78 pagrindinis brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut