Patvirtintas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Švarno g. 46

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 139 (ŠVARNO G. 46, KADASTRO NR. 0101/0101:2432) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 2 d.   Nr. A30-3178/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro   Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 „Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą keičiant sklypo Nr. 139 (Švarno g. 46, kadastro Nr. 0101/0101:2432) statinių statybos zoną ir statybos ribą pagal pridedamą sklypo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagr.+br+tvirt.+Švarno+g.+46-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut