PATVIRTINTAS APIE 6,4 HA TERITORIJOS PRIE LENTVARIO IR MAČIULIŠKIŲ GATVIŲ, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SKLYPO ABROMIŠKIŲ G. 10 STATYBOS ZONOS IR RIBŲ BEI INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 6,4 HA TERITORIJOS PRIE LENTVARIO IR MAČIULIŠKIŲ GATVIŲ, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SKLYPO ABROMIŠKIŲ G. 10 STATYBOS ZONOS IR RIBŲ BEI INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 30-1341 „Dėl apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Abromiškių g. 10 statybos zoną ir ribas bei inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio ir buitinių nuotekų) sprendinius pagal pridedamą brėžinį su pažymėtais koreguojamais detaliojo plano sprendiniais.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

abromiskiu 10