Patvirtintas apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sklypo Abromiškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2648) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 6,4 HA TERITORIJOS PRIE LENTVARIO IR MAČIULIŠKIŲ GATVIŲ, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SKLYPO ABROMIŠKIŲ G. 6 (KADASTRO NR. 0101/0165:2648) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės
30 d. įsakymu Nr. 30-1341 „Dėl apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059055) sprendinių koregavimą sklype Abromiškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2648): pakeisti statinių statybos zoną ir ribą, kurioms pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Abromiskiu 6