Patvirtintas apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių ir Molėtų plento pakoreguoto detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Santariškių g.7 ir Santariškių g.14

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO APIE 7,6 HA TERITORIJOS TARP SANTARIŠKIŲ IR MOLĖTŲ PLENTO DETALIUOJU PLANU, SKLYPO NR. 4 (SANTARIŠKIŲ G. 7) IR SKLYPO NR. 3 (SANTARIŠKIŲ G. 14) STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio   14 d.   Nr. A30-63/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano (registro Nr. T00056281), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1191 „Dėl Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 1-1211 ,,Dėl apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių ir Molėtų plento detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00081223), koregavimą, keičiant sklypo Nr. 4 Santariškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0005:435) ir sklypo Nr. 3 Santariškių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:540) statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Santariškės+pagr.+brėž.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut