Patvirtintas apie 9,6 (devynių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių Panerių seniūnijoje detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE GALVĖS IR J. TIŠKEVIČIAUS GATVIŲ

DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio  16 d.   Nr. A30-2680/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. lapkričio 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG123965:

  1. T v i r t i n u apie 9,6 (devynių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių Panerių seniūnijoje detalųjį planą ir jo sprendinius (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-631). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

DP+pagrindinis+brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut