Patvirtintas Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Užubalių g. 16

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9.1 (UŽUBALIŲ G. 16, KADASTRO NR. 0101/0170:384) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo  9 d.   Nr. A30-859/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „ Dėl  Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 9.1 (Užubalių g. 16, kadastro Nr. 0101/0170:384) susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Už Pagrindinis+brėžinys

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut