Patvirtintas (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0151:319, NR. 0101/0151:3, NR. 0101/0151:2, NR. 0101/0151:350) BUVUSIAME GALGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0151:815) TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. vasario 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG169500:

  1. T v i r t i n u teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 ,,Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-286). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

GALGIAI+BRĖŽINYS

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut