Patvirtintas Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype Sviliškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0015:316)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 24 (SVILIŠKIŲ G. 16, KADASTRO NR. 0101/0015:316), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0015:195,  NR. 0101/0015:202, NR. 0101/0015:218,  NR. 0101/0015:223, NR. 0101/0015:266, NR. 0101/0015:267, NR. 0101/0015:276) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo  23 d.   Nr. A30-1860/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro  Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir  tvirtinimo“, sklypo Nr. 24 (Sviliškių g. 16, kadastro Nr. 0101/0015:316), pertvarkyto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A30-2774 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:195, Nr. 0101/0015:202, Nr. 0101/0015:218, Nr. 0101/0015:223, Nr. 0101/0015:266, Nr. 0101/0015:267, Nr. 0101/0015:276) Pašilaičių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu formavimo ir pertvarkymo projektu, statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis+brežinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut