Patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinių koregavimas sklype Karaliaučiaus g. 135 (kadastro Nr. 0101/0167:334)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO     NR. 334 (KARALIAUČIAUS G. 135, KADASTRO NR. 0101/0167:334) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS ZONOS RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio   2  d.   Nr. A30-1506/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“
1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 334 (Karaliaučiaus g. 135, kadastro Nr. 0101/0167:334) sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas pagal sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brėžinys DPk

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut