Patvirtintas sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO AISTMARIŲ G. 19, 21 IR SMALINĖS G. 60A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. IV, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO ILMENOS G. 5 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ SKLYPE ILMENOS G. 9 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo  17  d.   Nr. A30-1812/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugsėjo 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG115896:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 97 „Dėl sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano (registro Nr. T00055674) sklypo Nr. IV, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-295 „Dėl žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-155). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                        Detaliojo_plano_sprendiniu_brežinys_
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut