Patvirtintas sklypo Bokšto g. 21A detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO BOKŠTO G. 21A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio   12  d.   Nr. A30-2625/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu   Nr. 1-1993 ,,Dėl sklypo Bokšto g. 21A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Bokšto g. 21A (kadastro Nr. 0101/0058:25) Senamiesčio seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00073467) sprendinių koregavimą sklype Bokšto g. 21A (kadastro Nr. 0101/0058:229), keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal statybos zonos koregavimo brėžinį ir sklypo sutvarkymo planą (brėžiniai pridedami), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo+sutvarkymo+planas

Statybos+zonos+koregavimo+brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut