Patvirtintas sklypo Darbininkų g. 39 (kadastro Nr. 0101/0070:205) ir teritorijos prie Tūkstantmečio ir Dariaus ir Girėno gatvių detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu

Darbininku 39 tvirt   (atsisiųsti)