Patvirtintas sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (registro Nr. T00055148) koregavimas sklype Gamyklos g. 4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GAMYKLOS G. 2 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

SKLYPE GAMYKLOS G. 4 TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio   3  d.   Nr. A30-2510/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. spalio 28 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG121419:

  1. T v i r t i n u sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (registro Nr. T00055148), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0159:1561) Gamyklos g. 4 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-244). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                        DP+koregavimo+pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut