Patvirtintas sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano koregavimas Bajorų kel. 29 (kadastro Nr. 0101/0004:1352) B dalyje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO BAJORŲ KEL. 29 (KADASTRO NR. 0101/0004:1352) B DALYJE STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario  12   d.   Nr. A30-564/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A30-2162/19 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano statybos zonos ir ribos koregavimo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. 30-2122/20 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano statybos zonos ir ribos koregavimo tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Bajorų kel. 29 (kadastro Nr. 0101/0004:1352) B dalyje statybos zoną ir ribą pagal pridedamą sklypo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Bajoru_29_brezinys_1-2

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut