PATVIRTINTAS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1238) DŽIAUGSMO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE DŽIAUGSMO G. 56B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1238) DŽIAUGSMO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DŽIAUGSMO G. 56B TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio
15 d. įsakymu Nr. 30-2005 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1238) Džiaugsmo gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 10600 (dešimties tūkstančių šešių šimtų) kv. m žemės sklypo Džiaugsmo gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060015) sprendinių koregavimą sklype Džiaugsmo g. 56B (kadastro Nr. 0101/0157:2042): pakeisti statybos zoną ir statybos ribas pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Dziaugsmo 56B