Patvirtintas sklypų Kuzmiškių k. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Drūkšių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0159:732)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ KUZMIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS, RIBOS IR SERVITUTO PAKEITIMO) SKLYPE DRŪKŠIŲ G. 6 TVIRTINIMO

2020 m. vasario   20 d.   Nr. A30-373/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu   Nr. 1-951 ,,Dėl sklypų Kuzmiškių k. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1319) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1320) Kuzmiškių kaime, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00059753) sprendinių koregavimą sklype Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0159:732) Drūkšių g. 6, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, ribą ir servitutą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

DPk Drūkšių g. 6 Sklypo+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut