Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:542) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių sklype Varnikėlių g. 27 (kadastro Nr. 0101/0164:890) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0164:542) BUVUSIAME UŽUKAMPIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE VARNIKĖLIŲ G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0164:890) KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu, t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-163 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:542) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Varnikėlių g. 27 (kadastro Nr. 0101/0164:890): pakeisti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir statybos ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Varnikeliu 27 tvirt