Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1293) Zujūnų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Klevų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0167:3199)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1293) ZUJŪNŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPE NR.1 NUSTATYTŲ STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS ZONOS RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2019 m. spalio  14 d.   Nr. A30-2053/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“
1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 30-803 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1293) Zujūnų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1293) Zujūnų kaime, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00075734) sklype Nr. 1 (Klevų g. 16, kadastro Nr. 0101/0167:3199) nustatytų statybos zonos ir statybos zonos ribų koregavimą pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Pagr._Brėžinys-Klevų16

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut