Patvirtintas sklypo Liepkalnio g. 123 (kadastro Nr. 0101/0080:1288) Naujininkų seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Liepkalnio g. 123A ir 123B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LIEPKALNIO G. 123 (KADASTRO NR. 0101/0080:1288) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) SKLYPUOSE NR. 1 IR NR. 3 TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario   7  d.   Nr. A30-273/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1-1902 ,,Dėl sklypo Liepkalnio g. 123 (kadastro Nr. 0101/0080:1288) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Liepkalnio g. 123 (kadastro Nr. 0101/0080:1288) Naujininkų seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00054676) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0080:285) Liepkalnio g. 123B ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0080:901) Liepkalnio g. 123A, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal sklypų sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

koreguojamo DP sklypų+sutvarkymo+planas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut