Patvirtintas sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rūko g. 5A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RŪKO G. 6 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio   26  d.   Nr.   30-2039/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG149208:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 4 d. sprendimu
    Nr. 727V „Dėl žemės sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054744) sklypo Nr. 3 (Rūko g. 5A, kadastro Nr. 0101/0068:1165) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-134). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagrindinis_Brežinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis