Patvirtintas sklypo Smalinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Pilaitės pr. 42

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR.0101/0167:2090) SMALINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PILAITĖS PR. 42 (KADASTRO NR. 0101/0167:2551) TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio     d.   Nr. A30-1119/21

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu
Nr. 1-1667 „Dėl sklypo Smalinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro
Nr. 0101/0167:2090) Smalinės kaime, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060925) sprendinių koregavimą sklype Pilaitės pr. 42 (kadastro Nr. 0101/0167:2551), keičiant užstatymo zoną ir ribas, servitutus bei įvažiavimus ir išvažiavimus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo+planas_Smalinės+k-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut