Patvirtintas sklypo T. Ševčenkos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0055:216) detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO T. ŠEVČENKOS G. 25 DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio  30 d.   Nr. A30-1463/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu
Nr. 1-1122 „Dėl sklypo T. Ševčenkos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0055:216) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055653) sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo zoną ir ribas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Ševčenkos brėžinys

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut