Patvirtintas sklypo ties Liepkalnio g. 160 (kadastro Nr. 0101/0080:998) detaliojo plano (registro Nr. T00059573)sprendinių koregavimas sklypuose Liepkalnio g. 113 ir Liepkalnio g. 113A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO TIES LIEPKALNIO G. 160 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo  27 d.   Nr. A30-1896/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugsėjo 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG117269:

  1. T v i r t i n u sklypo ties Liepkalnio g. 160 (kadastro Nr. 0101/0080:998) detaliojo plano (registro Nr. T00059573), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1324 „Dėl sklypo ties Liepkalnio g. 160 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0080:1435) Liepkalnio g. 113 ir sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:1436) Liepkalnio g. 113A (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-242). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Liepkalnio+g.+160+-+SPRENDINIAI.+PAGRINDINIS+BREZINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut